GEDA SH

Product Description

מובילת שוק עולמית בתחום מעליות הקבע לתעשייה ושירות. המעליות הינן לשימוש קבוע לתעשייה, ארובות, מפעלים )בטון, אספלט, סילו וכו' ( העלאת ציוד, חומרים וכן לצורך אחזקה ושירות

קטגוריה: